서브타이틀 이미지 입니다.
학부소개

Chuyên ngành cho Sinh viên Quốc tế

Chuyên ngành cho Sinh viên Quốc tế

Đại học Quản trị Kinh doanh KYUNGIL UNIVERSITY có chuyên ngành cho sinh viên quốc tế.
  • Chuyên ngành cho sinh viên quốc tế tại đại học quản trị kinh doanh là Kinh doanh Hàn Quốc.
  • Chuyên ngành này chỉ dành cho sinh viên quốc tế.
  • Chuyên ngành này được thiết kế để giúp sinh viên quốc tế làm quen với Hàn Quốc và tiếp thu kiến thức về Hàn Quốc.
  • Mục tiêu của chuyên ngành này là giáo dục nhân tài toàn cầu mới có thể hoạt động kinh doanh ở Hàn Quốc thông qua đào tạo kinh doanh và khả năng nói tiếng Hàn Quốc.
  • Sinh viên nước ngoài có thể học tiếng Hàn Quốc, kiến thức đặc biệt về Hàn Quốc và chủ đề kinh doanh, cũng như tư vấn và hướng dẫn về khóa học tương lai cũng như nghề nghiệp.
  • Sinh viên tốt nghiệp chủ yếu làm việc ở các chi nhánh tại địa phương và quốc tế của công ty Hàn Quốc và công ty quốc tế có hoạt động trao đổi với Hàn Quốc, đặc biệt là quốc gia xuất xứ của sinh viên, hay làm việc với tư cách là giáo viên và biên dịch viên tiếng Hàn.
business.jpg